Xúc tiến thương mại (Trade promotion) trong thương mại điện tử là gì?

10/04/2021, 14:00

Xúc tiến thương mại (tiếng Anh: Trade promotion) là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Các hình thức xúc tiến thương mại phổ biến như quảng cáo, khuyến mại, hội chợ triển lãm, trưng bày hàng hóa, dịch vụ và PR.

Xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Định nghĩa

Xúc tiến thương mại trong tiếng Anh là Trade promotion

Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại. (Theo Luật Thương mại 2005)

Hình thức xúc tiến thương mại

Các hình thức của xúc tiến thương mại

Quảng cáo

Quảng cáo là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của mình.

Hay quảng cáo là những hình thức truyền thông không trực tiếp, được thực hiện thông qua những phương tiện truyền thông phải trả tiền và xác định rõ nguồn gốc kinh phí.

(Theo Philip Kotler)

- Khuyến mại

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

- Hội chợ triển lãm 

Hội chợ triển lãm là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ.

Cần phân biệt hội chợ và triển lãm thương mại

Hội chợ Triển lãm thương mại
- Ngoài mục đích quảng bá còn chú trọng đến mục đích bán hàng - Mang tính chất quảng bá về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp
- Hàng hóa phong phú, đa dạng thuộc nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. - Hàng hóa thường có tính chuyên ngành.

- Trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

Trung bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hóa, dịch vụ và tài liệu về hàng hóa, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hóa, dịch vụ đó.

- Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng (PR) là việc quản lí truyền thông nhằm xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt đẹp và sự hiểu biết lẫn nhau giữa một tổ chức, một cá nhân với công chúng của họ. Từ đó tạo dựng hình ảnh tốt đẹp, củng cố uy tín, tạo dựng niềm tin, thái độ của công chúng với tổ chức và cá nhân theo hướng có lợi nhất.

Cũng có thể hiểu theo cách đơn giản: Quan hệ công chúng là việc một cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp chủ động quản lí các quan hệ giao tiếp cộng đồng để tạo dựng và giữ gìn một hình ảnh tích cực của mình.

Phương thức xúc tiến thương mại

Các phương thức xúc tiến thương mại bao gồm:

- Xúc tiến thương mại thường xuyên, liên tục

- Xúc tiến thương mại định kì

- Xúc tiến thương mại đột xuất: Áp dụng khi có sự thay đổi về địa điểm bán hàng, tính chất sản phẩm…

- Xúc tiến thương mại theo chiến dịch: Được tiến hành rầm rộ bằng nhiều phương tiện khác nhau. Khi doanh nghiệp có ngày lễ kỉ niệm, doanh nghiệp tung ra sản phẩm mới.