Hội hỗ trợ Doanh nghiệp chuyển đổi số Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

20/10/2021, 12:32

Việt Nam EDA chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

VNS chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta từng nói rằng: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà nên tốt đẹp rực rỡ”. Từ câu nói ấy đã cho thấy vai trò to lớn của người phụ nữ trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Xuyên suốt lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, người phụ nữ đã có đóng góp rất nhiều vào công cuộc dựng xây, bảo tồn, trau dồi, kế thừa, phát huy những phẩm chất đạo đức tốt đẹp từ đời này sang đời khác.

Ngày nay, thời đại của khoa học công nghệ, phụ nữ Việt Nam tiếp tục vươn lên để khẳng định mình. Họ không ngừng trau dồi kiến thức, khả năng giao tiếp, các kỹ năng mềm, chăm chỉ nghiên cứu khoa học, năng động, sáng tạo, … Đóng góp nhiều công lao trong công cuộc xây dựng đất nước.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội hỗ trợ Doanh nghiệp chuyển đổi số Việt Nam xin được gửi tới các Bà, Mẹ, Vợ, Người thương lời cảm ơn chân thành và ngàn lời chúc tốt đẹp nhất, để luôn xứng đáng với 8 chữ mà Bác Hồ đã tặng người phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Việt Nam EDA chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10