VIETNAM - EDA LÀ GÌ ?

VIETNAM - EDA LÀ GÌ ?

Để Việt Nam có thể tận dụng hiệu quả chuyển đổi số cần phải có khung kĩ thuật, những kỹ năng cần thiết cho doanh nghiệp Việt. Xuất phát từ thực tế trên, nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu rõ về chuyển đối số, những lợi ích mà nó mang lại và làm thế nào để bắt đầu hành trình chuyển đổi số sang Công nghiệp 4.0, thành lập Hội Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Chuyển Đổi Số Việt Nam là hết sức cấp bách và cần thiết.