Thư Ngỏ

31/03/2021, 15:35

Mời tham gia Hội Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Chuyển Đổi Số Việt Nam

Kính gửi: Quý Lãnh Đạo Doanh Nghiệp, Quý Doanh Nhân.

Căn cứ Quyết Định số 654/QĐ-TTg ngày 15/05/2020 của Thủ Tướng Chính Phủ về Kế Hoạch Tổng Thể Phát Triển Thương Mại Điện Tử Quốc Gia Giai Đoạn 2021-2025;

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng về Chính sách phát triển kinh tế thời đại cách mạng công nghệ số lần thứ 4; chỉ đạo của Thủ Tướng Chính Phủ tại quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Quốc Gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

  Chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nước ta hiện nay là một vấn đề quan trọng cấp quốc gia.Chuyển đổi số nhanh chóng, thành công, hiệu quả mà bền vững là cơ hội vô cùng lớn cho các doanh nghiệp bứt phá, tuy nhiên quá trình còn tồn đọng nhiều khó khăn và các vấn đề bất cập. Trên cơ sở đó, nhằm giải quyết bài toán quốc gia trong hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số hóa thuận lợi cũng như gắn kết các doanh nghiệp cùng hội nhập và phát triển, việc thành lập Hội Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Chuyển Đổi Số Việt Nam là hết sức cấp bách và cần thiết.

Hội sẽ là đơn vị tập hợp thông tin, quy tụ nguồn lực tư vấn hỗ trợ, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp chuyển đổi số, số hóa dễ dàng, nhanh chóng và kịp thời; là sân chơi lành mạnh, giao lưu quảng bá hình ảnh và hội nhập cùng phát triển; là cầu nối giữa doanh nghiệp với Chính phủ trong việc tháo gỡ các khó khăn kinh doanh, tham mưu các hoạt động hoạch định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại, cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia.

Trên tinh thần đó đã ra đời Ban Vận Động để xúc tiến Thành lập Hội Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Chuyển Đổi Số Việt Nam (gọi tắt là Việt Nam EDA), Ban Vận Động trân trọng kêu gọi quý doanh nghiệp, quý doanh nhân đăng ký gia nhập Việt Nam EDA (theo mẫu đăng kí đính kèm).Dự thảo Điều lệ và Phương hướng hoạt động của Việt Nam EDA đã gửi theo văn bản đính kèm.

Rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý doanh nghiệp, quý doanh nhân để Hội Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Chuyển Đổi Số Việt Nam phát triển ngày càng lớn mạnh hơn, thể hiện được vai trò và trọng trách của một Tổ chức tiên phong trong phong trào chuyển đổi số hóa doanh nghiệp thời đại 4.0 thành công và thực sự ý nghĩa!  

                Trân Trọng!                            

                                                     TM.BAN VẬN ĐỘNG

                                                TRƯỞNG BAN