CHUYỂN ĐỔI SỐ HAY LÀ CHẾT?

CHUYỂN ĐỔI SỐ HAY LÀ CHẾT?

Các con số thống kê cho biết 89% các công ty đã bắt đầu áp dụng các chiến lược kinh doanh ưu tiên kỹ thuật số hoặc bắt đầu xây dụng các chiến lược tương tư. 87% các công ty tin rằng các công nghệ kỹ thuật sẽ ảnh hưởng lớn đến ngành của họ. Lúc này các giải pháp công nghệ sẽ làm đòn bẩy tạo ra các loại hình đổi mới và hỗ trợ các phương pháp truyền thống.