Bạc Liêu: Đưa 300 lao động xuất khẩu theo hợp đồng trong năm 2021

07/05/2021, 03:01

Bạc Liêu: Đưa 300 lao động xuất khẩu theo hợp đồng trong năm 2021

Theo đó, năm 2021, chỉ tiêu của tỉnh Bạc Liêu là đưa 300 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, thân nhân của người có công với cách mạng, người bị thu hồi đất nông nghiệp.

Cụ thể, chỉ tiêu phân bổ TP Bạc Liêu: 40 lao động, thị xã Giá Rai: 50 lao động, huyện Đông Hải: 50 lao động, huyện Phước Long: 40 lao động, huyện Hồng Dân: 40 lao động, huyện Hòa Bình: 40 lao động, huyện Vĩnh Lợi: 40 lao động.

Triển khai công tác này, tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ không hoàn lại (một số chi phí cần thiết) dành cho nhóm lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, thân nhân của người có công với cách mạng, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp (nhóm 1) là 13 triệu đồng/lao động.

Đối với nhóm lao động (nhóm 2) ngoài các đối tượng đã nêu ở nhóm 1 thì mức hỗ trợ không hoàn lại là 4 triệu đồng/lao động.

Ngoài ra, tỉnh còn có chính sách hỗ trợ cho vay chi phí xuất cảnh (có điều kiện, mục đích cụ thể), trong đó nhóm 1 được vay tín chấp tại Ngân hàng chính sách xã hội với mức vay 100% chi phí khi tham gia đi làm việc ở nước ngoài.

Bạc Liêu: Đưa 300 lao động xuất khẩu theo hợp đồng trong năm 2021 - 1

Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đối với nhóm 2 được vay tín chấp tại Ngân hàng chính sách xã hội từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác, với mức vay là 50%; vay tại Ngân hàng NN&PTNT thì mức vay và điều kiện theo quy định của ngân hàng từng thời kỳ, mức cho vay ít nhất 30%, số tiền còn lại 20% của tổng mức chi phí đi lao động thì người lao động tự lo.

Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu được giao phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; lựa chọn các công ty, doanh nghiệp, đơn vị có đủ pháp lý và năng lực hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ở các thị trường có thu nhập ổn định.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi lừa đảo, tiêu cực để bảo vệ quyền lợi người lao động.

Bên cạnh đó, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ không hoàn lại đối với người lao động theo quy định.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động và gia đình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển; đồng thời, tạo nguồn lao động có chất lượng cao trong thời gian tới.

Huỳnh Hải